do początku mapa serwisu kontakt  
Regulamin reklamacji dla sklepów i hurtowni

Regulamin reklamacji produktów zakupionych w siedzibie producenta LILI FARM
dla sklepów i hurtowni:

 

 

1.Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są towarami świeżymi i w 100% naturalnymi

(z aktualną datą przydatności do spożycia).


2. Z chwilą wydania przez producenta (Sprzedawcę)  produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Producent (Sprzedawca) w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu, aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie
w przewozie przesyłki.


3. W razie przesłania produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
Niniejszy regulamin stanowi integralną część regulaminu Przewoźnika Pocztex24 znajdujący się na stronie:
www.pocztex.pl  -   zakładka "do pobrania" : Regulamin.
 

4. W przypadku, gdy po otrzymaniu zamówionego produktu Klient zauważy w nim jakiekolwiek wady [1] ma prawo skorzystać z przysługujących mu uprawnień reklamacyjnych bezpośredniou producenta.
 

[1] Producent za wady produktu uprawniające Klienta do reklamacji uważa:

- uszkodzenia mechaniczne opakowań powstałe nie z winy przewoźnika, jednak ujawnione od razu po rozpakowaniu przesyłki

- towar jest niezgodny z zamówieniem oraz 

- zanieczyszczenia biologiczne i fizyczne, a także zapleśnienie produktu ujawnione w okresie do 30 dni od chwili dostarczenia zamówienia)
 

5. Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar wraz z wypełnionym drukiem reklamacyjnym (do pobrania na stronie internetowej producenta http://www.lili-farm.pl) oraz z dowodem jego zakupu lub jego kopią na adres:
Żurawniki 55, 21-007 Mełgiew.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez producenta następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez producenta reklamowanego produktu.


7.Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, producent wymieni towar na nowy i odeśle na własny koszt. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa producent zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony towar w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.  

 

8. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.


9. Producent nie ponosi odpowiedzialności za produkt na etapie dalszej dystrybucji.

 

 

UWAGA: Przesyłka bez poprawnie wypełnionego formularza nie będzie traktowana jako zgłoszenie reklamacyjne!